Connect with Metro
503-797-1700
503-797-1804 TDD
503-797-1797 fax

Connect

  Facebook  Twitter 

giúp đỡ

Muốn biết thêm chi tiết hoặc được giúp bằng tiếng Việt, hãy gọi số 503-813-7535.

Website hosted by www.oregonmetro.gov.

Kế Hoạch Đường Giao Thông An Toàn của Southwest

Planning and conservation    Transportation and land use projects    Southwest Corridor Plan    Tieng Viet

Tìm hiểu về kế hoạch toàn diện nhằm tạo nên các cộng đồng năng động và ổn định dọc theo đường giao thông an toàn giữa Portland, Tigard và Sherwood qua việc phối hợp đầu tư của cộng đồng trong cách sử dụng đất đai và phương tiện chuyên chở.

Southwest corridor map

Quý vị có ở hoặc làm việc trong phạm vi đường giao thông an toàn của Southwest không? Điều gì khiến cho việc đi lại bị khó khăn? Quý vị muốn có thêm những gì? Quý vị muốn bớt đi những gì? Hãy cho chúng tôi biết hiện thời quý vị đang nghĩ gì, để những ý kiến của quý vị góp phần định hướng sự đầu tư cho tương lai trong cộng đồng chúng ta.

Metro đã hợp tác với các thành phố và quận nằm dọc theo phạm vi đường giao thông của Southwest Barbur Boulevard/Highway 99W để hoạch định một kế hoạch thực hiện những cải tiến trong 15 năm tới.

Những cải tiến thuộc loại nào?

Kế Hoạch Đường Giao Thông An Toàn Southwest đang nghiên cứu những cách để giúp người dân đi đến những nơi mà họ cần đến một cách dễ dàng và an toàn, tạo nên một cộng đồng lành mạnh hơn với nhiều công viên và các khu thiên nhiên, đồng thời cải thiện nền kinh tế qua sự phát triển có kế hoạch.

potential improvements graphic

Một số điều mà người dân có thể sẽ thấy trong 5, 10 hay 15 năm tới bao gồm:

 • những cải tiến về phương tiện đi bộ, chẳng hạn như làm vỉa hè mới và chỗ băng qua đường an toàn hơn
 • những cải tiến về phương tiện đi xe đạp chẳng hạn như làm lane đường mới cho xe đạp
 • những cải tiến về đường cho xe chạy chẳng hạn như sửa chữa về an toàn và ở giao lộ
 • những cải tiến về phương tiện chuyên chở công cộng chẳng hạn như chỗ ngồi chờ xe mới, thêm dịch vụ xe bus địa phương hoặc chạy nhanh hơn, thêm dịch vụ trực tiếp (có thể là cả những phương tiện như MAX)
 • những cải tiến về công viên và thiên nhiên chẳng hạn như trồng thêm cây dọc theo các con đường, dự án về khu phân thủy, hoặc những công viên hay khu thiên nhiên mới
 • phát triển hoặc tái phát triển thương mại 
 • phát triển kinh tế, tạo ra việc làm
 • thêm sự chọn lựa về nhà ở
 • cải thiện sức khỏe và sự an toàn.

Những bước sắp tới

Mùa thu 2012

Tổng hợp dự án thành các chương trình đầu tư

Mùa đông 2013

Làm những chọn lựa trong
chương trình cải tiến

Mùa xuân/mùa hè 2013

 • Đồng ý về chương trình đầu tư
 • Bắt đầu các cải tiến
 • Nghiên cứu về phương tiện chuyên chở cỡ lớn (như MAX hay phương tiện nào đó tương tự) hoặc các dự án về đường xá (chẳng hạn như các lane đường hoặc giao lộ mới)

cần giúp đỡ?

Muốn biết thêm chi tiết hoặc được giúp bằng tiếng Việt, hãy gọi số 503-813-7535.

thêm chi tiết

To view PDF files, download free Adobe Reader. To translate PDF files into text to assist visually-impaired users, visit Access.Adobe.com.

To view MOV files, download free QuickTime.

© 2014 Metro. All rights reserved.

Send questions, comments and suggestions about the website to feedback@oregonmetro.gov.

Metro
600 NE Grand Ave.
Portland, OR 97232-2736
503-797-1700
503-797-1804 TDD
503-797-1797 fax